تماس با ما
آدرس :یزد - صفائيه - انتهای بلوار پروفسور حسابي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
پست الکترونيک: info@iauyazd.ac.ir