به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد خوش آمدید               
تماس با ما
یزد - صفائيه - انتهای بلوار پروفسور حسابي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
پست الکترونيک: info@iauyazd.ac.ir
دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
۲۲ و ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷
محورهای همایش:

خانواده
امنیت
باورهای دینی
شادی و امید
تغذیه و ورزش
تکنولوژی و رسانه
محیط زیست
جوانی و سالمندی
و سبک زندگیهمايش ملی نانوبيوتكنولوژی
۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
محورهای همایش:

نانومواد، بیو مواد، و نانو بیوتکنولوژی
نانو پزشکی و تشخیص پزشکی
ژنومیک
بیوداروها و نانو حامل های نویس رهایش دارو
نانو بیو مواد در زخم پوش ها
نانو بیو سنسورها
نانو مواد در غذا، کشاورزی و تصفیه آب
کنترل بیولوژیک
بیوتروریسم کشاورزی
محصولات تراریخته
فناوری نانو در انرژی های نو و محیط زیست
نانو فیزیک و بیوفیزیک
نانو الکترونیک و نانومغناطیس
بیوانفورماتیک
نانو بیو تکنولوژی در معماری و هنراولین همایش ملی یزد جهانی، فرصت ها و ایده های توسعه با رویکرد گردشگری
۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶
محورهای همایش:

گردشگری و فرهنگ
کار آفرينی در گردشگری
هنر و معماری در گردشگری
مديريت، حسابداری و اقتصاد با تاکيد بر عناصر اقتصاد مقاومتی
گردشگری و سلامت
مهندسی گردشگری
طبيعت گردی و اکوتوريسم


نخستین همايش ملی سبك زندگی و سلامت
۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶
محورهای همایش:

معنویات
تغذیه
ورزش
شادی و امید
تغذیه و ورزش
شادی و امید
اشتغال بانوان
اقتصاد
سرطان
رسانه
تکنولوژی
جوانی ، سالمندی
فرهنگیان
اعتیاد- سلامت
و سبک زندگی